Trans-MediCall +48 888 451 888

Zabezpieczenie medyczne imprez

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się organizacją wydarzenia kulturalnego, czy zawodów fizycznych, musisz zadbać o bezpieczeństwo jego uczestników i gości. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i niemasowych jest uregulowane prawnie. Czy znasz aktualne przepisy?

Impreza masowa – jak powinno wyglądać zabezpieczenie medyczne?

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych, także sportowych, leży po stronie organizatora przedsięwzięcia. W miejscu i czasie trwania danego wydarzenia powinien się pojawić zespół wyjazdowy, patrol ratowniczy oraz punkt pomocy, który tworzą lekarz wraz z ratownikiem lub pielęgniarką. Kadra jest uzależniona od liczby uczestników widowiska, a wyposażenie poszczególnych sekcji wymienione jest w obowiązujących przepisach ustalanych przez Ministra Zdrowia.

Opieka medyczna podczas imprezy sportowej

W przypadku wydarzeń sportowych, których celem jest współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, są również dyktowane przez ustawodawcę. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku spotkań o charakterze masowym, liczba personelu uzależniona jest od liczby uczestników wydarzenia. Zasady obowiązują zarówno na stadionach, halach sportowych, jak i innych obiektach niebędących budynkiem.

Impreza niemasowa a zabezpieczenie medyczne

Imprezą niemasową nazywane jest wydarzenie, w którym weźmie udział mniej niż 500 osób. Jak od strony organizacyjnej wygląda zabezpieczenie medyczne imprezy niemasowej, co regulują przepisy? Nie ma jednoznacznych wytycznych. Na miejscu wydarzenia powinien się jednak znaleźć specjalistyczny zespół, który w przypadku zasłabnięcia, omdlenia lub urazy może przeprowadzić stosowną interwencję, w tym udzielić osobie potrzebującej pierwszej pomocy.

O co jeszcze trzeba zadbać, organizując imprezę z dużą liczbą uczestników?

Warto pamiętać, że zabezpieczenie imprez masowych i niemasowych nie kończy się jedynie na aspektach medycznych. Ustawodawca jasno wymaga w przepisach od organizatora wydarzenia troski o odpowiedni stan technicznych obiektu, w którym odbywa się spotkanie lub zawody; sprawnie działających instalacji i urządzeń.

Z racji posiadania sprzętu i zatrudniania wykwalifikowanej kadry możemy podjąć się zabezpieczenia medycznego imprez masowych i niemasowych oraz o charakterze sportowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.