Trans-MediCall +48 888 451 888

Szkolenia z pierwszej pomocy

Doskonale wiemy, że nieszczęścia mogą przydarzyć się każdemu i w każdej chwili, dlatego wierzymy, że tak ważne są szkolenia z pierwszej pomocy. I choć może wydawać się, że profesjonalny ratunek mogą świadczyć wyłącznie lekarze specjaliści, często okazuje się, że to właśnie w rękach przechodniów, współpracowników czy domowników w nagłych wypadkach spoczywa nasze zdrowie, a czasami nawet życie. Właśnie dlatego prowadzimy szkolenia medyczne, na których uczymy podstawowych zasad pierwszej pomocy, ponieważ może ją nieść dosłownie każdy.

Kursy z pierwszej pomocy

Celem szkolenia medycznego organizowanego przez naszą firmę jest nauka tego, w jaki sposób reagować w sytuacjach nagłych i udzielać ratunku poszkodowanym. Nasze kursy prowadzone są na terenie całej Polski przez doświadczonych instruktorów, którzy zapewnią nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne szkolenie na manekinach.

W ramach kursu uczestnicy nauczą się, jak reagować w takich sytuacjach jak:

  • Zadławienia — kursanci poznają metody rozpoznania objawów zadławienia oraz dowiedzą się, w jaki sposób udzielić pomocy poszkodowanej osobie.
  • Urazy – ich rodzaje są naprawdę różne, a to właśnie od typu urazu zależy to, jakie kroki należy podjąć. Podczas kursu medycznego uczestnicy nauczą się jak rozpoznawać złamania, skręcenia, oparzenia i innego rodzaju urazy, a także jak reagować w razie ich wystąpienia.
  • Krwawienia – kursanci nauczą się, jak zapobiegać oraz udzielać pomocy w przypadku krwawienia.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa obejmuje szereg działań związanych z zatrzymaniem krążenia i/lub oddechu.

Kurs obejmuje również zasady pierwszej pomocy w przypadku wypadków i nagłych sytuacji. Poza zajęciami teoretycznymi dotyczącymi powyższych zagadnień szkolenie obejmuje również praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy będą mogli ćwiczyć na manekinach i symulować różne sytuacje, tak, aby zdobyć praktyczne umiejętności.

Całość trwa około 8 godzin, a kurs pierwszej pomocy kończy się dla jego uczestników uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia medycznego. W cenę wliczone są zarówno koszty samych zajęć, jak i materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu – rozwiejemy wszelkie wątpliwości, które pomogą w podjęciu decyzji o udziale w organizowanych przez nas kursach medycznych nie tylko w granicach Warszawy, gdzie mamy swoją siedzibę, ale także na terenie całej Polski.